Şarkı Bruno Mars My Love
Şarkıcı Çeviri
Albüm albüm girilmemiş
Okunma 108 views okunmuş

Now Hollywood wants to make you think they know what love is.
Şimdi Hollywood onların aşkı bildiklerini düşünmeni istiyorlar senden
But I’m a tell you what true love is.
Ama ben sana gerçek aşkın ne olduğunu söyleyeceğim
Love is not what you see in the movies.
Aşk senin filmlerde gördüğün değildir
Its not the ecstasy, its not what you see in that scene
Aşk zevk değildir,sahnelerde gördüğün değildir
you know what I mean? I’m telling you right now, true love is sacrifice.
Ne demek istediğimi anladın mı? Şu an sana söylüyorum gerçek aşk fedakarlıktır
Love is thinking about others before you think about yourself
Aşk kendinden önce diğerlerini düşünmektir
Love is selfless not selfish. Love is God and God is love.
Aşk özvericidir,bencil değildir.Aşk Tanrıdır ve Tanrı aşktır
Love is when you lay down your life for another
Aşk kendini hayatını başka biri için bıraktığın zamandır
Whether for your brother, your mother, your father or your sister
Kim olursa,abin için,annen için, baban için ya da kız kardeşin için
Its even laying down your life for your enemies,
Hatta hayatını düşmanların için bile hayatını bırak
That’s unthinkable, but think about that
Bu imkansız ama bunu bir düşün
Love is true
Aşk gerçektir
Think.
Düşün
I’ll put you in front of me
Seni önüme koyacağım
So everybody can see
Böylece herkes görebilecek
My love, this is my love
Benim aşkımı,bu benim aşkım
I know that I’ll be alright
Biliyorum bunu iyi olacağım
As long as you are my guide
Sen benim rehberim olduğun sürece
My love, this is my love
Benim aşkım,bu benim aşkım
Love is patient, love is kind.
Aşk sabırdır,aşk naziktir
It does not envy, it does not boast
Kıskançlık yapmaz,böbürlenmez
It is not proud. Love is not rude, it is not self-seeking
Kibirli değildir.Aşk kaba değildir,çıkarcı değildir
It is not easily angered, it keeps no record of wrongs
Kolayca öfkelenmez, hataları kaydetmez
You see love does not delight in evil but rejoices with the truth.
Anladığın gibi aşk güzelin içindeki kötü değildir ama keyif verdiği doğrudur
It always protects, always trusts, always hopes, it always perseveres
Herzaman korur,herzaman güvenir,herzaman umut eder ,herzaman azimle devam eder
Love never fails. Love is everlasting
Aşk asla başarısız olmaz.Aşk sonsuzdur
Its eternal, it goes on and on, it goes beyond time
Ölümsüzdür, devam eder ve devam eder zamanın ötesine
Love is the only thing that will last when you die
Öldüğün zaman aşk sahip olduğun tek şeydir
But ask the question why? Do you have love?
Ama neden soruyorsun ?Aşık oldun mu?
I’ll put you in front of me
Seni önüme koyacağım
So everybody can see
Böylece herkes görebilecek
My love, this is my love
Benim aşkımı,bu benim aşkım
I know that I’ll be alright
Biliyorum bunu iyi olacağım
As long as you are my guide
Sen benim rehberim olduğun sürece
My love, this is my love
Benim aşkım,bu benim aşkım
There is no greater love than this than he
O aşktan daha harika değildir
who lays down his life for his friends
Hangi arkadaşın senin için hayatını bırakır
Now are you willing to lay down your life for your friends?
Şimdi arkadaşlarını için hayatını bırakmaya hazır mısın?
You’re probably willing to lay down your life for your mother
Muhtemelen annen için hayatını bırakmaya hazırsın
your father, or your best friends
Baban için ya da en yakın arkadaşın için
But are you willing to lay down your life for even those that hate you?
Ama nefret ettiğin biri için hayatını bırakmaya hazır mısın?
I’m going to tell you who did that
Bunu kimin yaptığını sana söyleyeceğim
The definition of love is Jesus Christ. He is love
Aşkın tanımı İsa Peygamberdir.O aşktır
The nails in his hands, the thorns in his brow
Ellerinde çiviler,yüzünde dikenler
Hanging on a cross for your sin my sins
Çapraz asıldı senin kabahatin yüzünden,benim kabahatim yüzünden
That is love he died for you and me while we still hated him
Aşk, onun senin ve benim için ölmesidir biz hala ondan nefret ederken
That is love
Bu aşktır
God is true love, and if you don’t know this love
Tanrı aşktır, eğer bilmiyorsan bu aşktır
Now is the time to know, perfect love
şimdi mükemmel aşkı öğrenme zamanı
I’ll put you in front of me
Seni önüme koyacağım
So everybody can see
Böylece herkes görebilecek
My love, this is my love
Benim aşkımı,bu benim aşkım
I know that I’ll be alright
Biliyorum bunu,iyi olacağım
As long as you are my guide
Sen benim rehberim olduğun sürece
My love, this is my love
Benim aşkım,bu benim aşkım

Benzer yazılar

2 Yorum

  1. Cevdet Bağca – Al Ömr&;m&; Şarkı Söz&; – Şarkı Sözleri , Yeni Şarkı Söz&;, T&;rkçe Şarkı Sözleri, Şarkı Çevirileri

  2. jennifer lopezin şarkı çevirileri t&;rkçede çok anlamsız

Yorumunuz...

Sitemap Şarkı Çevirileri