Şarkı Leonard Cohen The Future
Şarkıcı Çeviri
Albüm albüm girilmemiş
Okunma 326 views okunmuş

Leonard Cohen The Future Şarkı Çevirileri, Leonard Cohen The Future Çeviri

The Future
Gelecek

Give me back my broken night
Geri verin bana hazin gecemi
my mirrored room, my secret life
Aynalı odamı, gizli hayatımı
it’s lonely here,
Çok ıssız burası
there’s no one left to torture
İşkence edecek kimse yok
Give me absolute control
Bana mutlak hakimiyet verin
over every living soul
Yaşayan her ruh üzerinde
And lie beside me, baby,
Ve yanıma uzan, bebeğim,
that’s an order!
Bu bir emirdir!
Give me crack and anal sex
Bana şaklama sesi ve anal seksi verin
Take the only tree that’s left
Kalan tek ağacı sökün
and stuff it up the hole in your culture
Ve dikin kültürünüzdeki o çukura.
Give me back the Berlin wall
Bana Berlin Duvarını geri verin
give me Stalin and St Paul
Bana Stalin’i ve Aziz Paul’ü verin
I’ve seen the future, brother:
Geleceği gördüm, kardeşim:
it is murder.
Bu bir cinayet.
Things are going to slide, slide in all directions
Dört biryanda olaylar çıkacak ve büyüyecek
Won’t be nothing
Hiçbirşeyin
Nothing you can measure anymore
Hiçbirşeyin ölçüsü kalmayacak
The blizzard, the blizzard of the world
Kar fırtınası, kar fırtınası dünyanın
has crossed the threshold
Eşiğini aştı
and it has overturned
Ve heryeri sardı
the order of the soul.
Ruhların düzenini.
When they said REPENT REPENT
Tövbe et, tövbe et dediklerinde
I wonder what they meant
Acaba ne demek istediler
When they said REPENT REPENT
Tövbe et, tövbe et dediklerinde
I wonder what they meant
Acaba ne demek istediler
When they said REPENT REPENT
Tövbe et, tövbe et dediklerinde
I wonder what they meant
Acaba ne demek istediler
You don’t know me from the wind
Beni rüzgardan bilemezsin
you never will, you never did
Bilemeyeceksin, bilemedin
I’m the little jew
Ben o küçük Yahudi’yim
who wrote the Bible
İncil’i yazan
I’ve seen the nations rise and fall
Ulusların yükselişini ve düşüşünü gördüm
I’ve heard their stories, heard them all
Bütün hikayelerini duydum, hem de hepsini
but love’s the only engine of survival
Ama sevginin, hayatta kalmanın tek lokomotifi olduğu
Your servant here, he has been told
Buradaki hizmetçinize söylendi
to say it clear, to say it cold:
Açıkça söyle, soğukkanlılıkla
It’s over, it ain’t going
Bitti, yok bundan
any further
daha ilerisi
And now the wheels of heaven stop
Ve feleğin çarkları durdu
you feel the devil’s riding crop
Şeytanın ürünleri topladığını hissediyorsun
Get ready for the future:
Gelecek için hazır ol:
it is murder
Bu bir cinayet.
Things are going to slide …
Herşey akıp gidiyor..
There’ll be the breaking of the ancient
Herşey bozulacak, kadim
western code
Batının düzeni
Your private life will suddenly explode
Senin özel hayatın aniden patlayacak
There’ll be phantoms
Orada hayaletler olacak
There’ll be fires on the road
Yollar alevler içinde kalacak
and the white man dancing
Ve beyaz adam dans edecek.
You’ll see a woman
Bir kadın göreceksin
hanging upside down
Ayaklarından yukarı asılmış
her features covered by her fallen gown
Düşen elbisesi örtmüş tüm hatlarını.
and all the lousy little poets
Ve bütün berbat küçük şairler
coming round
ortaya çıkacak
tryin’ to sound like Charlie Manson
Charlie Manson ‘i taklit edecekler
and the white man dancin’
Ve beyaz adam dans edecek.
Give me back the Berlin wall
Bana Berlin Duvarını geri verin
Give me Stalin and St Paul
Bana Stalin’i ve Aziz Paul’ü verin
Give me Christ
Bana İsa’yı verin
or give me Hiroshima
Ya da Hiroşima’yı verin
Destroy another fetus now
Katledin şimdi doğmamış bir yavruyu
We don’t like children anyhow
Nasılsa çocukları sevmeyiz
I’ve seen the future, baby:
Geleceği gördüm, bebeğim:
it is murder
Bu bir cinayet.
Things are going to slide …
Herşey akıp gidiyor..
When they said REPENT REPENT …
Tövbe et, tövbe et dediklerinde…
I wonder what they meant…
Acaba ne demek istediler…

Benzer yazılar

2 Yorum

  1. Cevdet Bağca – Al Ömr&;m&; Şarkı Söz&; – Şarkı Sözleri , Yeni Şarkı Söz&;, T&;rkçe Şarkı Sözleri, Şarkı Çevirileri

  2. jennifer lopezin şarkı çevirileri t&;rkçede çok anlamsız

Yorumunuz...

Sitemap Şarkı Çevirileri